درباره نشرمون

انتشارات زعفران فعالیت خود را از سال 1390 آغاز کرده و تا کنون بیش از 200 عنوان کتاب به چاپ رسانیده است.
هدف از تأسیس این انتشارات، تولید و چاپ کتاب بر اساس درک و شناخت مخاطب به ویژه گروه سنی کودک و نوجوان با در نظر گرفتن احترام، علایق و رشد معلومات در رده های سنی مختلف بوده است.
انتشارات زعفران به منظور رسیدن به این اهداف برنامه های خود را بر مبنای سه اصل دنبال کرده است:

1. بهره گیری از مشاوران متخصص آشنا به ادبیات روز و با نگرش های متنوع در خصوص کودکان و نوجوانان
2. انتشار کتاب های نویسندگان و تصویرگران صاحب نام و معتبر جهانی
3. سفارش تألیف، تصویرگری و ترجمه به نویسندگان، تصویرگران و مترجمان برجسته ایرانی

فعالیت های انتشارات زعفران در سه محور زیر متمرکز است:

1. واحد کودک

کتاب های واحد کودک که تحت عنوان کتاب های زعفرانی منتشر می شود، برای گروه های سنی الف، ب و ج در نظر گرفته شده است. هدف از انتشار این کتاب ها آموزش غیر مستقیم در زمینه های مختلف و موضوع های گوناگون به کودکان و تشویق آن ها به کتاب خوانی است.

2. واحد نوجوان

برای این گروه سنی داستان هایی با محتوای تاریخی، تخیلی و سرگرم کننده و مذهبی در نظر گرفته شده و به چاپ می رسد.

3. واحد بزرگسال

مخاطب این بخش با موضوعاتی از قبیل روان شناسی و ادبیات داستانی آشنا می گردد.