مژگان کلهر

مژگان کلهر
نویسندگی را از سال ۶۸ شروع کرده ام.
بیش از ۶۰ جلد کتاب در زمینه تالیف و ترجمه دارم.
کتاب هایم جوایز کتاب سال ،جایزه پروین اعتصامی ، مطبوعات و کانون پرورش فکری را از آن خود کرده اند.
از همه رنگها خوشم می آید اما زرد و صورتی را بیشتراز همه دوست دارم.
متولد فصل بهار هستم.
دو دختر دارم به اسم باران و بهار